Personuppgiftsansvarig

Syfte och rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter

Mottagare av dina personuppgifter

Lagringstiden

Dina rättigheter och hur du utövar dem

Dataskyddsombuds kontaktuppgifter

KÉRASTASE Genesis – Kampanjvillkor

Kérastase Chroma Absolu Give-Away